IMG 0669 SDC10884 SDC10886

Lleolir Ysgol Gynradd Peniel mewn ardal wledig rhyw dair milltir i'r gogledd o dre. Caerfyrddin. Agorwyd yr Ysgol bresennol mis Medi 2009. Mae'n gwasanaethu ardaloedd Peniel, Bronwydd, Rhydargaeau a Phont-ar-Sais. Mae'n ysgol categori 1 lle dysgir y rhan helaeth o'r cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg.

Croeso i Ysgol Peniel

 

HOLIADUR CHWEFROR 2018

Yn fyw tan 28/02/18

NAWR WEDI CAU

DIOLCH AM EICH ADBORTH

Peniel New Logo Small

 

HOLIADUR I RIENI

2017 

Nawr wedi cau.  Diolch am eich adborth.

 

 

Siarter Iaith

                          

 


LLWYDDO GYDA'N GILYDD - SUCCEEDING TOGETHER 

Ein Gweledigaeth yw darparu plant i ddatblygu'r medrau, sgiliau, gwybodaeth anghenrheidiol i fod yn aelodau gofalus a defnyddiol o'n cymdeithas gyfnewidiol, tu fewn i amgylchedd hapus, sefydlog ac annog dilyniant trwy gamau datblygiad plentyn i fod yn ddysgwyr gydol oes. 

Ymdrecha plant, athrawon a rhieni Ysgol Peniel weithio gyda'i gilydd er mwyn sichrau dechreuad da i'r disgyblion. Rydym yn gweithio'n ddiwyd ond cawn ddifyrrwch a hapusrwydd hefyd. Ymunwch â ni.

 

Digwyddiadau

 TYMOR Y GWANWYN 2018

Poster Cymuned Hetiau Pasg (1)

DYDDIADAU TYMHORAU YSGOLION