HENDRE

 

  Athrawes Dosbarth:  Mrs Ann Evans

 

 

Dydd Llun      

Arian Cinio £12.75 yr wythnos (yw dalu trwy ParentPay)

 
 Download
Dydd Mawrth  

 

Dydd Mercher    
Dydd Iau  Dod i'r ysgol mewn dillad ymarfer corff  Trainers
Dydd Gwener

Edrych am lythyron ar e-bost