Mae pob aelod o staff yn Ysgol Peniel yn gyfrifol am ddiogelwch ac amddiffyn y plant sy'n ei mynychu.

 DIOGELU AR GYFER Y WEFAN JPEG