Llysgenhadon Chwaraeon


LLYSGENHADON CHWARAEON

Cawsom hwyl yn dathlu gwaith y flwyddyn gyda llysgenhadon eraill y sir.  Braf oedd cael cyfle i rannu cynlluniau a syniadau’r dyfodol gyda’n gilydd. gan Llysgenhadon Chwaraeon

 

 DD Oafcxyaamh8q

 

TALENT PENIEL

Roeddwn i a llysgenhadon chwaraeon yr ysgol wedi penderfynu cynnal cystadleuaeth gymnasteg o’r enw 'Talent Peniel’ ar gyfer plant dosbarth Henllan. Roedd pawb wedi creu a pherfformio eu dilyniannau'n wych. Buom yn marcio pob dilyniant ac yna'n gwobrwyo'r enillwyr â thystysgrifau.  Llysgenhadon Chwaraeon

 

 

IMG 0639

 

LLYSGENNAD IFANC YSGOL GYMUNEDOL PENIEL 

 

 Llysgenhadon Yn Ennill Marcactif Cymru 2

Owain, Lydia, Tom & Taryn 

Active Mark

LLYSGENHADON YN FFILMIO

"FFRINDIAU FIT" 

Mae ein Llysgenhadon chwaraeon wedi bod yn brysur yn cynnal ‘Clwb Ffrindiau Fit’ bob dydd Mercher. Mae Owain, Lydia, Taryn a Tom wedi bod yn trefnu gweithgareddau cystadleuol ac anghystadleuol er mwyn cadw pawb yn heini amser chwarae.

Clwb Bach O Bopeth

TALENT GYMNASTEG 

Roedden ni i wedi cynnal cystadleuaeth gymnasteg i Fl 3,4,5 a 6.  Roedd rhaid i bawb creu a pherfformio dilyniant gan ddefnyddio’r offer yn y neuadd.  Roedden ni’n rhoi pwyntiau am gynnwys siâp arbennig i ddechau ac i orffen, 2 rôl, tyndra a llif.   Ar ôl gwylio dilyniannau pawb dewison ni’r tri grŵp orau o Fl.3&4 ac o Fl.5&6.  Cyflwynon ni tystysgrifau i’r grwpiau ac roedd pawb wedi mwynhau’n fawr. Llysgenhadon Chwaraeon Peniel Cara and Taryn.