Clwb Coginio


Mae'r clwb yn cynnig cyfle i blant i ddatblygu sgiliau sylfaenol ar baratoi a choginio bwyd.  Mae yna gyfres o wech sesiwn i flynyddoedd 1 i 6 yn ystod y flwyddyn ac mae'r plant yn paratoi a choginio byrbrydau blasus a syml.

CLWB COGINIO 2017/2018

BLWYDDYN 1 - Da iawn i griw blwyddyn 1 am eu brwdfrydedd a’u gwaith caled wrth baratoi amrywiaeth o fyrbrydau blasus yn ystod sesiynau clwb coginio.

 

DSCN0800

 BLWYDDYN 2 -  Tro criw blwyddyn 2 oedd hi i'r tymor yma i baratoi byrbrydau blasus yn ystod clwb coginio. Gwnaeth bawb weithio’n galed wrth goginio amrywiaeth o fwyd iachus. Da iawn chi!  Rydw i’n mwynhau coginio.  Rydw i’n hoffi coginio smwddis.   Mae coginio yn hwyl. Gan Elwen a Sophia.  Rydw i’n hoffi gwneud cybabs. Gan Ioan.

 

DSCN1112

 

 

 

 

Clwb Coginio 2016/2017

BLWYDDYN 1Da iawn i griw blwyddyn 1 am eu brwdfrydedd a’u gwaith caled wrth baratoi amrywiaeth o fyrbrydau blasus yn ystod sesiynau clwb coginio.

 

IMG 3095  IMG 3096

 

BLWYDDYN 2 -   Da iawn i griw Bl. 1 am eu brwdfrydedd a gwaith caled yn ystod sesiynau clwb coginio. Gwnaeth bawb rhoi eu gorau wrth baratoi amrywiaeth o fyrbrydau  blasus iawn.

IMG 3844 IMG 3841 2 IMG 3840

 

BLWYDDYN 3 -   Da iawn i griw blwyddyn 3 am weithio’n gydwybodol yn ystod sesiynau clwb coginio. Gwnaeth bawb weithio’n dda wrth baratoi amrywiaeth o fyrbrydau blasus. Da iawn chi blant!

 

DSCN4681

 

BLWYDDYN 4 -  Mae clwb coginio yn hwyl. Hoff peth i oedd bwyta brownies a choginio couscous. Mae clwb coginio yn gwneud llawer o wahanol fwyd ac mae’r bwyd yn blasus iawn. Gan Ifan a Max.

 

 IMG 4779

BLWYDDYN 5 -  Da iawn i griw blwyddyn 5 am weithio’n arbennig o dda wrth baratoi amrywiaeth o fyrbrydau blasus iawn. Diolch i bawb am eu brwdfrydedd!

 

DSCN4964

 

 

Clwb Coginio 2015/2016

BLWYDDYN 1 -  Gwnaeth disgyblion o flwyddyn 1 baratoi amrywiaeth o fyrbrydau blasus yn ystod eu sesiynau coginio.  Da iawn chi!

 

IMG 1409 2

 

BLWYDDYN 2 -   Da iawn i griw blwyddyn 2 am eu brwdfrydedd a gwaith caled yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gwych!

Rydw i yn hoffi clwb coginio. Gan Finn   Rydw i’n hoffi coginio bisgedi Nadolig.  gan Aaron

 

IMG 1626 4

 

BLWYDDYN 3 -  Da iawn i griw blwyddyn 3 am eu gwaith caled a brwdfrydedd yn ystod sesiynau clwb coginio. Gwnaeth y plant ddewis pa fyrbrydau roeddent am baratoi a gwnaeth fynd ati'n hwylus.

 

DSCN3294

 

BLWYDDYN 4 -  Mae Blwyddyn 4 newydd orffen sesiynau coginio, a dyma beth oedd gan rai ohonynt i  ddweud:-

Rydw i yn mwynhau oherwydd mae’n hwyl gan Maia.

Rydw i’n mwynhau clwb coginio oherwydd mae’r bwyd yn flasus iawn gan Erin.

Rwy’n mwynhau clwb coginio oherwydd rwy’n hoffi coginio gartre' hefyd. gan Ffion

Rydw i yn hoffi clwb coginio oherwydd rydw i yn hoffi dysgu sut i goginio pethau newydd gan Gwion.

Rydw i’n hoff iawn o glwb coginio oherwydd mae’n arbennig i ddysgu ac i flasu bwyd newydd diolch Mrs Phillips gan Meilyr.

 

DSCN3401   DSCN3403 

 

BLWYDDYN 5 -  Da iawn i griw blwyddyn 5 am baratoi a choginio amrywiaeth o fyrbrydau. Dangosodd bawb brwdfrydedd a chyfranodd bawb yn arbennig o dda ym mhob sesiwn. 

Fe fwynheais i Glwb Coginio. Roedd yn hwyl  ac roedd y bwyd yn flasus, (well na bwyd Mam!). Rydyn ni wedi gwneud crymbl afal a cheese tarts, wraps a “double chocolate myffins”,”pasta bake”, smwddi a chacennau bach,  sgons a kebabs cig.  Fe wnes i fwynhau.  gan Danny BL.5

Roeddwn i wedi mwynhau clwb coginio yn fawr, dwi ddim yn gallu aros tan flwyddyn nesaf er mwyn cael neud e eto… fy hoff fwyd gwnaethon ni oedd y Crymbl afal oherwydd roedd e’n flasus iawn, ac roedd rhaid i ni ei fwyta yn ysgol y diwrnod nesaf. Roedd yn hwyl iawn ac roedden ni ynwedi dysgu mwy o sgiliau coginio. Diolch Mrs Phillips am wneud clwb coginio gyda ni.  gan Emily Flint BL.5

Rydw  i yn hoffi clwb coginio oherwydd mae y bwyd yn blasus  ac mae ffrindiau fi yn dod ac mae yn extra gwych wedyn. gan Luca.T BL.5

IMG 2040 2  IMG 2042  IMG 2062 

BLWYDDYN 6Da iawn i griw blwyddyn 6 am eu brwdfrydedd a gwaith caled wrth iddynt baratoi amrywiaeth o fyrbrydau blasus yn ystod clwb coginio. Gwnaeth bawb hefyd fwynhau coginio gyda Mrs Lisa Fearne yn Pumpkin Patch.

 

IMG 2342