Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn dod o hyd i wybodaeth berthnasol ynglŷn â COVID

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cyhoeddi Cwestiynau Cyffredin ar bresenoldeb yn ystod y toriad tân ynghyd â Chwestiynau Cyffredin addysg eraill - Cliciwch yma

Beth oes yw fy mhlenyn yn sâl?

 GD6561 Covid School Flow Chart Copy WEL Copy

CANLLAW I AELWYDYDD YNGLŶN Â PHRYD I BROFIGD6577 Schools When To Test WEL Copy

Cyngor Sir Gâr - COVID - Cwestiynau Cyffredin Ysgolion

Hwb Cymru - Gwybodaeth ynglŷn â dysgu ar lein

 

COFIWCH CADW 2 FETR AR WAHÂN WRTH GASGLU EICH PLENTYN/PLANT O'R YSGOL

 

SKM C30820092811010

 

 

 

Gwnewch eich rhan – Stopiwch y feirws rhag lledaenu

 

Stopiwch Y Feirws

 

A Oes Symptomau Genych