CRhFf


Newyddion Diweddaraf o'r GRhFf

Cafwyd Noson Bingo lwyddiannus iawn a chodwyd y swm anrhydeddus o £983.29. Diolch o galon i bawb a gyfrannodd! Nadolig Llawen iawn i chi gyd!

 

Dqd5lswwkaau 71 Dqd5lstwkauxftm

Cadeirydd: Christine Brooks

Is-Gadeirydd: Phillipa Woodhams

Trysorydd: Sarah Wynne

Ysgrifennydd a Chofnodion : Ann-Marie Lewis a Sioned Jones

 

Edrychwn ymlaen i gyd-weithio gyda chi!

Dyddiadau i'w gadw:

 Cyfarfod CRhFf - Nos Iau 18eg o Ionawr 2018 - 7.25 y.h.

Disgo Santes Dwynwen - 25ain o Ionawr 2018 - rhwng 6 a 7.30 y.h.

 

Ffurflen Aelodaeth Clwb 100 - Cliciwch Yma 

 

Noson Cawl a Chân  

  

 

Enillwyr Clwb 100 (Rhagfyr 2017 - Tachwedd 2018):  

Enillwyr y Clwb 100 yw: 

 

 

Rhagfyr 2017:

1.  Nerys Howells (Rhif 17)

Ionawr 2018:

1.  Simon John (Rhif 26)

 

 

 

Saethyddiaeth 

Isod gwelir llun o ddisgyblion yr Adran Iau yn derbyn hyfforddiant Saethyddiaeth gan Hawk Adventure o Landeilo. Cyfrannodd y CRhFf tuag at hanner y gost.  

 

 IMG 1147   IMG 1150    IMG 1151

IMG 1199     IMG 1202