Hendre (Blwyddyn 5 a 6)


CROESO I FLWYDDYN 5 A 6


Athrawes Ddosbarth: Mrs Ann Evans 

Cynorthwywyr: Mrs Elin Harvey


PETHAU I'W COFIO!!! 

DYDD LLUN

 

- Arian cinio £12.50  yr wythnos. Arian ffrwythau £1 yr wythnos.

 

 

DYDD MAWRTH

 


   Gwaith cartref mewn. 

 

DYDD MERCHER

 

- Dillad chwaraeon. 

 

DYDD IAU 

 

- Gosod Gwaith Cartref (mewn dydd Mawrth). 

 

DYDD GWENER  

- Dillad chwaraeon. Cofnod Darllen.  Llyfryn llawysgrifen.

 

 


Thema Tymor Gwanwyn 2018 - O am Fyd Rhyfeddol

 

O Am Fyd Rhyfeddol 

 

 

 


ARDDANGOSFEYDD Y DOSBARTH 

 DSCN1604

DSCN1605

DSCN1606

DSCN1989

DSCN1990

 

CLWB TECHNOWYCH 

Mae nifer o ddisgyblion bl.5 a 6 wedi bod yn mynychu Clwb Codio amser cinio dydd Mawrth. Yma maent yn defnyddio meddalwedd SCRATCH i ysgrifennu set o gyfarwyddiadau  er mwyn creu gêm gyfrifiadurol neu batrymau. Os ydych am ei defnyddio arlein dyma’r cyswllt http://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted.  

 DSCN1927

ENTREPRENEURIAETH 

Mae blynyddoedd 5 a 6 wedi bod yn mynychu Gweithdai Entrepreneuriaeth, ynghyd ag ysgolion eraill yn y  sir er mwyn cynllunio a marchnata eitem. 

DSCN0934   DSCN0936
DSCN0938   DSCN0943
MARCHNATA - 312   MARCHNATA - 319

 


Gweithgareddau a thripiau
Ffilmio Ysgol Jac
Project Oriel myrddin