DSCN6582 DSCN6580 DSCN6529 DSCN6533

Henllan (Blwyddyn 1 a 2)


CROESO I FLWYDDYN 1 A 2

Newyddion Blwyddyn 1 a 2 

Athrawes Ddosbarth: Miss Anwen Jones 

Cynorthwywyr: Mrs Eira Skinner a Mrs Elin Harvey

Pethau i'w cofio!!! 

Dydd Llun

 

 

 

 

Arian Cinio £12.50 yr wythnos
Arian Ffrwythau £1 yr wythnos

 

 

Dillad Ymarfer Corff

Money

 

 Trainers

Dydd Mawrth

 

------

 

 

Dydd Mercher

 

Dychwelyd llyfrau darllen a gweithgaredd cartref

 

 

Dydd Iau

 

------ 

 

 
Dydd Gwener   Dillad Ymarfer Corff   Kids Shoes Clipartviewing Gallery For Kids Sneakers Clipart Ostttwzd

 

 

THEMA’R TYMOR

 

Enfys Trydan  

 

 

KERBCRAFT

Rydw i wedi cael hwyl yn dysgu sut i groesi’r ffordd yn ddiogel gydag athrawon ‘kerbcraft’.

 

 C8P Csswsaak3vq 2

 

POPTY PENIEL

 

CAKE

Thema’r tymor hwn oedd ‘Archfarchnad’ felly mae’r dosbarth wedi bod yn brysur yn dysgu am fwydydd a siopa.  Penderfynodd plant dosbarth Henllan i greu siop pobydd ‘Popty Peniel’ ar gyfer rhieni a ffrindiau’r dosbarth. Buont yn brysur iawn yn paratoi am y dydd trwy greu posteri, prisio’r cynhwysion a choginio llawer o gacennau blasus i bawb.  Cawsom brynhawn hyfryd, diolch am ddod i gefnogi!

 

 

MURLUNIAU'R DOSBARTH

DSCN6596

 

DSCN6594

 

DSCN6599 

       

DSCN6592

 

 

DSCN6595