2011-2012


HAF 2012

 SKMBT C28012051714220 0001

Cawsom wythnos gerdded i’r Ysgol yr wythnos ddiwethaf ble wnaeth bawb ymdrech i gerdded / feicio ran neu yr holl ffordd i’r Ysgol. Ar ôl casglu data am yr wythnos fe enillodd Hafod y wobr gyntaf a’r esgid aur. Fe fyddwn yn cael Wythnos Eco yn dechrau ar Fehefin yr 11eg ble fyddwn yn cael nifer o weithgareddau yn cynnwys Diwrnod Egni ar Ddydd Mawrth a chanlyniadau’r cystadleuaeth Eco ar Ddydd Iau. Ewch ati dros hanner tymor i ailddefnyddio a chreu rywbeth newydd sbon! 

TŶ GWYDR

Bu Alun Davies, y saer o Ysgol Bro Myrddin, yn gweithio gyda disgyblion bl. 6 ar y prosiect o greu tŷ gwydr allan o boteli plastig 2l a phren. Mwynheuodd y disgyblion y profiad o weithio gydag offer amrywiol a chyd weithio’n effeithiol gyda'i gilydd fel tîm. Diolch yn fawr i chi am yr holl boteli plastig. 

IMG_1488   IMG_1499

DSC00013    DSC00011

 

GWANWYN 2012 

Aethom ati fel Pwyllgor Eco i geisio dysgu cymuned yr Ysgol am fasnach deg. Buodd Hafod i’r Gerddi Botaneg i wneud gweithdy Masnach Deg gyda Jo yn y Tŷ Gwydr trofannol. Daeth Y Parch. Tom Defis atom i siarad am ei brofiad ef yn y byd masnach deg a diolch i chi rieni am anfon yr olion traed atom yn dweud beth y byddwch chi yn gwneud dros Fasnach deg yn ystod y misoedd nesaf. Edrychwch amdanynt pan fyddwch yn camu i fyny i’r Neuadd

IMG_1189    IMG_1194

Parch. Tom Defis gyda'r disgyblion yn ystod wythnos Fasnach Deg.

HYDREF 2011 

Mae gan y Pwyllgor Eco flwyddyn bwysig o’u blaenau gan y byddwn yn ymgeisio am y wobr Platinwm. Cofiwch os oes gennych unrhyw syniadau neu hoffech ein helpu mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â’r Pwyllgor Eco.