2014-2015


WYTHNOS MASNACH DEG

Roeddwn i a'r Pwyllgor Eco wedi trefnu Wythnos  Masnach Deg, a gwnaethon ni wasanaeth i'r ysgol er mwyn esbonio pam mae'n bwysig i brynu'r cynnyrch.  Yn ein dosbarth ni  roeddwn i a fy ffrindiau  wedi blasu diodydd a siocled masnach deg, a buom yn coginio cacennau hefyd.   Ar ddiwedd yr wythnos roeddwn i a'r pwyllgor wedi neud  cyflwyniad i'r llywodraethwyr  er mwyn sôn am yr wythnos a'r pethau eraill rydym yn gwneud hefyd. Gan Jack Yr 2 

DSCN4957 

Eco-Schools celebrated 20 years of the project, therefore we asked everyone to wear the eco colours to school which are blue, green and white. Each class also put different items into our 'time capsule’ which will be opened in 20 years. We had fun doing the work and celebrating .  

Danny and The Eco Committee Yr.4

Dathlu 20 Ysgolion Eco