2015-2016


WYTHNOS ECO 13 - 17 MEHEFIN 2016

Rydyn wedi penderfynu dynodi wythnos 13/06/16 – 17/06/16 fel wythnos o weithgareddau Ecolegol i wella’r amgylchedd o gwmpas yr ysgol ac er mwyn annog arfer dda cynaladwyedd yn yr ysgol.  Mae Cynllun Eco Ysgolion yn seiliedig ar wyth maes testunol sy’n uniongyrchol berthnasol i faterion y mae pob ysgol yn gorfod eu hwynebu:

 

>Sbwriel       > Lleihau gwastraff      > Tiroedd Ysgol

> Ynni          > Dŵr                         > Byw’n Iach

> Cludiant    > Dinasyddiaeth Fyd Eang

Fel rhan o’r wythnos Eco gosodir her gwaith cartref i bob dosbarth o ail-ddefnyddio offer fyddai fel arfer yn cael eu taflu i ffwrdd.

 

  • Derbyn - hen esgidiau/esgidiau glaw
  • Bl. 1 a 2 - plastig
  • Bl. 3 a 4 - pren/hen ddillad
  • Bl. 5 a 6 - tuniau/metel/pren

 

Roedd Mrs Bethan Evans-Phillips wedi dod i’r ysgol er mwyn gweld os oedden ni’n gwneud digon o bethau eco er mwyn gallu cadw’r faner blatinwm.  Roeddwn i, gweddill y pwyllgor a Miss Jones wedi dangos ein prosiectau iddi, ac roedd hi’n hapus iawn gyda’n gwaith. Felly, llongyfarchiadau mawr i’r ysgol am gynnal y statws am flwyddyn arall. John Bl6

 

Platinwm Eco 2015

 

DSCN5853

 

 

Mae'r disgyblion hyn yn aelodau o'r Pwyllgor Eco -John, Annabella, Ffion, Iestyn a Harry W

 

CYNHADLEDD ECO-BWYLLGOR CENEDLAETHOL

Roeddwn i a John wedi mynd i’r gerddi fotaneg ar gyfer  Cynhadledd yr Eco-Bwyllgor Cenedlaethol.  Buom yn gwneud gweithgareddau amrywiol gyda phlant eraill o ysgolion platinwm, a chawsom ein ffilmio’n siarad am yr hyn rydym eisiau gwella yn y byd.    Annabella Bl5

 

DSCN6120  DSCN6114