2016 -2017


Mae'r disgyblion hyn yn aelodau o'r Pwyllgor Eco -

Luca Bl.6; Maia Bl.5; Nerys Bl.4; Maisie Bl.3; Caleb Bl.2

 

 DSCN7831 2

 

Mae’n bleser o’r mwyaf gan y pwyllgor eco gadarnhau ein bod wedi cadw ein statws fel un o’r Eco-Sgolion Platinwm. Mae cyrraedd statws Eco-Sgolion Platinwm yn gamp fawr. Dylai’r ysgol, y staff a’r disgyblion deimlo’n falch iawn o’u gwaith caled a’u hymroddiad. Da iawn i bawb!