2017 - 2018


Mae'r disgyblion hyn yn aelodau o'r Pwyllgor Eco -
Lili Bl.6; Carwyn Bl.5; Gruffydd Bl.4; Sophie Bl.3; Ioan Bl.2 

 

 

DSCN0891

 

Es i a’r pwyllgor eco i'r Eco Bwyllgor Cenedlaethol i ddysgu fwy am gadw'r byd yn lân ac iach. Y thema oedd ‘o dan y môr' a dysgon ni llawer o bethau e.e. Mae pysgod jeli wedi bod yn byw ers 650 miliwn o flynyddoedd! Buom yn neud llawer o weithgareddau a chreon ni model o bas y môr allan o sbwriel wedi ei ailgylchu. Gwnaethon ni llawer o weithgareddau a gwylion ni clipiau ffilm am bysgod a’r môr, roedd yn ddiwrnod hwylus a dysgom lawer.  Gan Lili a’r Pwyllgor Eco

 

 

Doxonymwaaepjo4

 

Doxonytx4aamdim Doxonyox0ampztb