Mae gan yr ysgol wisg swyddogol.

Merched

Sgert lwyd/du neu drowsus llwyd/du

Crys 'polo' glas golau

Crys Chwys (Royal Blue)

Ffrog gingham las a gwyn

 

Bechgyn

Trowsus llwyd/du

Crys 'polo' glas golau

Crys Chwys (Royal Blue)

 

Mae gofyn i'r plant ddangos balchder yn eu hymddangosiad.

 

Gellir prynu gwisg ysgol yn Evans & Wilkins, 3 Hall Street, Caerfyrddin, SA31 1PH.  Ffôn 01267 236432 neu drwy Pirate Schoolwear mike@piratedesigns.co.uk / www.pirateschoolwear.co.uk

Gwerthir siwmperi a chrysau polo ail law yn yr ysgol am £1/yr un.