Mae gan yr ysgol wisg swyddogol.

Merched

Sgert lwyd/du neu drowsus llwyd/du

Crys 'polo' glas golau

Crys Chwys (Royal Blue)

Ffrog gingham las a gwyn

 

Bechgyn

Trowsus llwyd/du

Crys 'polo' glas golau

Crys Chwys (Royal Blue)

Mae gofyn i'r plant ddangos balchder yn eu hymddangosiad.

Gellir prynu gwisg yn Clair Adams Schoolwear, 20 Heol Las, Caerfyrddin.

Gwerthir siwmperi a chrysau polo ail law yn yr ysgol am £1/yr un.