Llywodraethwyr Ysgol Gymunedol Peniel

2019 - 2020

Aelodau'r Corff Llywodraethol

Cadeirydd 

Cyng. Dorian Williams

Is-Gadeirydd

Mr John Thomas

Cynrychiolwyr AALl

Y Cynghorydd Dorian Williams

Lle Gwag

Pennaeth

Miss Elen H Powell

Athro-Lywodraethwyr

Mrs Bethan Phillips

Rhieni Fel Llywodraethwyr

Mr Mathew James

Mr John Thomas

Miss Carys Davies

Cynghorwyr Cymunedol

Mrs Carys Davies

Y Parchedig Tom Evans

Mr Alun Thomas

LLAIS Y LLYWODRAETHWYR 2018-2019