Digi Hands 2

Cafodd Miss Powell, Mrs Phillips a Mrs Harvey y cyfle i ymweld ag ysgolion allan yn yr Eidal yn ddiweddar fel rhan o brosiect Erasmus. Roedd yn brofiad gwych i weld arfer dda mewn ysgolion ym Mhenne, Yr Eidal a dysgu am eu harferion a’u diwylliant.  Braf oedd gweld y plant wrth eu gwaith a dysgu am eu gweithgareddau celfyddydol.

Miss Powell, Mrs Phillips and Mrs Harvey recently had the opportunity to visit schools in Penne, Italy as part of the Erasmus project. It was a great experience to see the schools at work and learn about their culture. It was lovely to meet the children and see their arts activities. 

IMG 3015 IMG 3114
IMG 3020 IMG 3402
IMG 3311 IMG 3352