Mae'r clwb yn cynnig cyfle i blant i ddatblygu sgiliau sylfaenol ar baratoi a choginio bwyd.  Mae yna gyfres o wech sesiwn i flynyddoedd 1 i 6 yn ystod y flwyddyn ac mae'r plant yn paratoi a choginio byrbrydau blasus a syml.

CLWB COGINIO 2017/2018

BLWYDDYN 1 - Da iawn i griw blwyddyn 1 am eu brwdfrydedd a’u gwaith caled wrth baratoi amrywiaeth o fyrbrydau blasus yn ystod sesiynau clwb coginio.

DSCN0800

BLWYDDYN 2 -  Tro criw blwyddyn 2 oedd hi i'r tymor yma i baratoi byrbrydau blasus yn ystod clwb coginio. Gwnaeth bawb weithio’n galed wrth goginio amrywiaeth o fwyd iachus. Da iawn chi!  Rydw i’n mwynhau coginio.  Rydw i’n hoffi coginio smwddis.   Mae coginio yn hwyl. Gan Elwen a Sophia.  Rydw i’n hoffi gwneud cybabs. Gan Ioan.

  

DSCN1112

BLWYDDYN 3 - Da iawn i griw blwyddyn 3 am eu brwdfrydedd a’u gwaith caled yn ystod clwb coginio yn ddiweddar. Gwnaeth bawb cyd-weithio’n dda wrth baratoi bwyd blasus. Da iawn chi! 

 

Clwb Coginio

 

BLWYDDYN 4 - Da iawn i griw blwyddyn 4 am eu gwaith caled a brwdfrydedd yn ystod y sesiynau coginio. Gwnaeth pawb weithio’n dda wrth baratoi amrywiaeth o fyrbrydau blasus.

 

Dyq9kbwwsaq2mpg 2