CLWB YR URDD

NOS FAWRTH
3.30 - 4.30 y.p.

Images _thumb

Mae wedi bod yn adeg prysur i aelodau’r urdd yn ddiweddar wrth i bawb baratoi gwaith celf ar gyfer Eisteddfod Urdd 2018. Da iawn i bawb am weithio’n ddyfal i greu gwaith o ansawdd. Cafodd holl aelodau’r Urdd barti Nadolig gwych gyda digon o fwyd a dawnsio!

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR URDD

Llongyfarchiadau i Grŵp Llyfrau Llon  (Macs, Elwen, Owen, Fflur a Tomos) a ddaeth yn fuddugol yn Eisteddfod yr Urdd Celf a Chrefft gyda’i gwaith creadigol 3D i Fl. 2 ac Iau (Gwaith Grŵp).

 

 47 1