Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag Ysgolion Iach, ewch i:

 

Newid Am Oes 

 

 

SIOP FFRWYTHAU 

Ar gael yn yr Ysgol - £1 yr wythnos

Dewis da o ffrwythau ffres ar gael yn ddyddiol i'r disgyblion.  Dewch a'ch arian mewn amlen i'r ysgol ar fore Llun. 

 

 

 

Pecyn Bwyd

POLISI PECYN BWYD

 

Healthy Eating

  POLISI BWYTA'N IACH 

 

POLISI BWYD A FFITRWYDD

 

POLISI YFED DŴR

 

SESIWN COGINIO GAN MRS LISA FEARN, CLWB COGINIO AC YMWELIAD A'R 'PUMPKIN PATCH'

 

Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3
Lisa 4 Lisa 7  Lisa 6

 BWYTA'N IACH MEWN YSGOLION

Papur Briffio WLGA