Rydym yn ymdrechu i ddilyn canllawiau diweddaraf y Llywodraeth, a rhoi'r wybodaeth gywir i ddisgyblion er mwyn iddynt wneud y penderfyniadau cywir ac i ddilyn ffordd o fyw hapus ac iach. 

 

POLISI CYFFURIAU AC ALCOHOL

POLISI YSMYGU 

 

A wyddoch chi bod 'smygu mewn car yn ANGHYFREITHLON os oes plentyn dan 18 oed yn bresennol?!

Am ragor o wybodaeth cliciwch ar y linc isod:-

https://www.blf.org.uk/take-action/campaign-with-us/smoking-in-cars-with-children/what-you-need-to-know

 

https://www.gov.uk/government/publications/new-rules-about-tobacco-e-cigarettes-and-smoking-1-october-2015/new-rules-about-tobacco-e-cigarettes-and-smoking-1-october-2015

 

 

Dyma rai gwefannau defnyddiol eraill y gallech ymweld â hwy:-

Rheolau Ysmygu Llywodraeth Cymru

Ash Cymru