EWCH I'R DUDALEN E-DIOGELWCH AR EIN GWEFAN AM WYBODAETH DIOGELWCH AR-LEIN

 DIOGELWCH YR HAUL

Haul

 

Dyma rhai gwefannau defnyddiol gallwch ymweld ag ynglŷn â chadw eich hun a'ch plant yn ddiogel yn yr haul.

Sun Safe Schools

Kids Health - Sun Safety

Ways to Enjoy the Sun Safely

Sun Smart

Sun Smart Poster

 

SUNSMART POSTER

 

DIOGELWCH AR Y FFYRDD

Download

 

Er mwyn i'ch plentyn fod yn ddiogel ar y ffordd, mewn cerbyd neu wrth gerdded, mae'n bwysig iddynt fod yn ymwybodol o beryglon. Ewch i'r gwefannau canlynol i gael rhagor o wybodaeth: 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin - Diogelwch Ffyrdd

Cyngor Sir Gâr - Cyngor Diogelwch Ffyrdd

Cyngor Sir Gâr - Archwilio Seddi Ceir i Blant

 

DIOGELWCH PERSONOL

 Pantosaurus

 FIDEO  PANTOSAURUS 

Pants Video

Childline

 

CANLLAWIAU GWRTH-FWLIO AR GYFER RHIENI A DISGYBLION

 

A Yw Eich Plentyn Yn Cael Ei Fwlio Thumb Jpg 

CANLLAWIAU RHIENI

 

Poster Are You Being Bullied (1) 

CANLLAWIAU DISGYBLION

 

Efallai yr hoffech chi ymweld â'r gwefannau canlynol hefyd: -

Bully Busters - cliciwch yma

Bullying - cliciwch yma

NSPCC - cliciwch yma

Stop Bullying - cliciwch yma 

Keeping your Children Safe Parents Guide - cliciwch yma

 

 

 

DIOGELWCH BWYD

 

 Food Standards Agency

Cliciwch yma am rhagor o wybodaeth

 

 

DIOGELWCH AR Y TRAETH

 

Beach Safety