Mae datblygiad pob plentyn yn eu haddysg bersonol, emosiynol a chymdeithasol yn bwysig i ni fel ysgol.

Mae yna wahanol strategaethau ar waith i hyrwyddo lles ein disgyblion a rhoi iddynt deimlad balchder wrth lwyddo mewn agweddau

amrywiol o fywyd.

Rydym yn ymdrechu i'w paratoi ar gyfer eu haddysg uwchradd a thu hwnt.

Isod mae dolenni i rai gwefannau defnyddiol: -

 

 

Childline Stonewall Cymru

 

Gallwch hefyd ymweld ar gwefannau canlynol:-

(cliciwch ar y lluniau i agor y gwefannau perthnasol)

 

 

 

Images 

 

 Womens Aid

 

 Anti Bullying Alliance

 

Bullies Out

 

 


GALLWCH FYND AR EIN TUDALEN DIGWYDDIADAU AR WEFAN YR YSGOL NEU AR EIN CYFRI TRYDAR AM FWY O WYBODAETH YNGLŶN Â GWASANAETHAU GWOBRWYO A "DISGYBL DISGLAIR" SYDD YN CAEL EU CYFLWYNO I DDISGYBL GWAHANOL YN Y GWASANAETH POB DYDD GWENER