Gweler yr adran Polisïau am y Gwybodaeth Angenrheidiol

 

Addysg Ryw a Pherthnasedd

 

Mewn gwersi ABCh 'rydym yn addysgu ein plant am berthnasau ac yn annog y plant i drafod materion tyfu i fyny. 
Mae Disgyblion Bl. 5 a yn cael ymweliad blynyddol wrth Nyrs yr Ysgol sydd yn dangos ffilm ac yn siarad i'r plant am beth fydd yn digwydd i'r corff yn ystod llecyndod a cheisiwn eu paratoi ar gyfer eu datblygiad emosiynol a chorfforol i'r dyfodol.

 

Bydd y Nyrs Ysgol ar Awdurdod Lleol yn  yn darparu adnoddau perthnasol i'r plant fel bo'r angen.

Gweler hefyd (cliciwch ar y llun er mwyn mynd i'r wefan):-

Spectrum

Gweler hefyd o dan y penawd Ysgol Iach -

* Lles Meddyliol ac Emosiynol

* Diogelwch

 Cliciwch ar y llun isod i fynd at wefan -  Deall Datblygiad Personol a Chydberthynas

PDR