Environment
 

Rydym wedi ein gwobrwyo gyda'n statws Eco Blatinwm.  Mae gennym Gyngor Eco gweithgar sy'n annog holl deulu'r ysgol i gymryd rhan weithredol i warchod eu planed.

Gweler hefyd Adran Ysgolion Eco ar y Wefan.