Beth bynnag fo’r rheswm dros fod ysgol ynghau dros dro (boed yn dân, yn llifogydd, yn eira mawr, neu’n waith adeiladu, ac ati) byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael ichi ynghylch holl ysgolion cofrestredig Sir Gaerfyrddin.

Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru gan yr ysgolion a bydd yn cael ei diweddaru bob 30 eiliad. Efallai y byddai'n ddefnyddiol ichi ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefrynnau.

Felly mewn argyfwng ac adegau o ansicrwydd, caiff wybodaeth ei chyhoeddi ar wefan y Cyngor Sir. Yn ogystal anelwn at roi’r wybodaeth ar wefan yr ysgol - cliciwch yma