Plant Yn Darllen
2018 - 2019

 

07/12/18

14/12/18

Fy hoff beth am adeg y Nadolig yw ..........

23/11/18

30/11/18

Y peth gorau am fod yn Gymro/Gymraes yw ............

16/11/18

Mae gen i ofn .................

26/10/18

09/11/18

 Pa weithgareddau a wnaethoch yn ystod y gwyliau?

12/10/18

19/10/18

Sut gallwn wella iard yr ysgol?

05/10/18

Beth hoffwn weld yn digwydd yn yr ysgol o fewn y mis nesa yw .......

21/09/18

28/09/18

Fy penwythnos delfrydol yw ..............

14/09/18

Beth oedd eich hoff cân gan y Welsh Whisperer?

07/09/18

Y tymor yma rwy'n edrych ymlaen  ...................

   
06/07/18

Beth yw eich hoff weithgaredd yn ystod y flwyddyn ysgol yma a pham?

29/06/18

Ydych chu'n mwynhau'r tywydd poeth?

22/06/18

Beth ydych yn hoffi am Wythnos Genedlaethol Chwaraeon?

15/06/18

Pe bawn i’n mynd i fyw i unrhyw wlad yn y byd byddwn i’n dewis …

08/06/18  Pa' geiriau newydd a wnaethoch ddysgu yn ystod ymweliad Erasmus?
25/05/18

Mwynheais gael yr ymwelwyr yma oherwydd .........

18/05/18 A ydych yn ail-gylchu yn y cartref?
11/05/18 Beth wnaethoch fwynhau mwyaf am y Diwrnod Garddio?
04/05/18 Beth sy'n gwneud gardd grêt?
27/04/18 Rydw i'n hoffi byw yng Nghymru oherwydd .......
20/04/18 Ble chi'n mwynhau mynd ar feic?
23/03/18  Pam fod pobl yn rhoi wyau adeg y Pasg?
16/03/18 Fy hoff chwareon yw ........
09/03/18 Beth ydych chi wedi mwynhau fywaf am wythnos Masnach Deg?
02/03/18 Yn dilyn yr eira diweddar, sawl un ohonoch wnaeth adeiladu dyn eira?
16/02/18 Rydw i'n hoffi byw yng Nghymru oherwydd .......
09/02/18 Beth yw eich hoff fyrbryd iachus?
02/02/18 Beth fyddai eich trip ysgol ddelfrydol?
26/01/18 Y peth gorau am ein ysgol yw .........
19/01/18 Beth yw eich hoff raglen deledu?
12/01/18 Fy anrheg Nadolig gorau oedd .......
15/12/17 Y chwaraeon gorau ym myd y campau yw ........
08/12/17 Rwyf yn hoffi gwneud crefftau Nadolig oherwydd .......
01/12/17 Mae tywydd oer yn well na thywydd poeth!
24/11/17 Beth yw eich hoff raglen deledu?
17/11/17 Y lle gorau i mi fod erioed yw .........
10/11/17 Disgrifiwch eich diwrnod perffaith!
20/10/17 Yn ystod gwyliau hanner tymor, byddaf yn ........
13/10/17 Rwy'n hoffi tymor yr Hydref oherwydd .......
06/10/17 Beth ydych yn hoffi coginio?
29/09/17 Ydych chi'n hoffi darllen?
22/09/17 Beth i chi'n mwynhau orau yn yr ysgol?
15/09/17 Beth yw eich hoff weithgaredd yn ystod y penwythnos?
08/09/17 Beth oedd orau gennych am wyliau'r haf a phaham?